RSS

Saturday, October 24, 2009

TERIMA KASIH DI ATAS SOKONGAN ANDA


Sehingga kini penubuhan GAMIM telah mendapat sokongan padu dari kepimpinan mahasiswa MPP/MPM kampus- kampus dibawah IPTIM dan perbincangan secara tertutup dan tidak langsung sedang dibuat. Kampus-kampus tersebut adalah seperti;

1. Majlis Perwakilan Mahasiswa, Kolej Universiti INSANIAH, Alor Setar (INSANIAH)
2. Majlis Perwakilan Mahasiswa, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
3. Majlis Perwakilan Pelajar, Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM)
4. Majlis Perwakilan Mahasiswa, Kolej Islam Darul Ulum (KIDU)
5. Majlis Perwakilan Pelajar, Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH)
6. Majlis Perwakilan Pelajar, Kolej Islam Antarabangsa (IIC)
7. Persatuan Mahasiswa, Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS)
8. Majlis Perwakilan Pelajar, Kolej Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (KIPSAS)
9. Institut Kemahiran Islam Malaysia Pahang (IKMAS)
10. Majlis Perwakilan Pelajar, Institut Pengajian Tinggi Islam Perlis (IPTIPs)

Pihak Jawatankuasa Teknikal Penubuhan GAMIM Malaysia berharap lebih banyak kampus bersama-sama untuk menyertai GAMIM Malaysia. Beberapa perbincangan sedang dibuat dengan pimpinan mahasiswa di kampus-kampus yang belum menyertai GAMIM Malaysia.

Sebarang pertanyaan sila hubungi Ahli Jawatankuasa Teknikal Penubuhan GAMIM Malaysia:-

1. Saudara Abdul Mu'az - 013-4062709
2. Saudari Zamilah - 013-4513027
3. Saudara Ammar Badruddin - 013-2535610

Tuesday, October 20, 2009

GAMIM adalah satu keperluan


Mahasiswa bakal menerajui kepimpinan negara’ bukanlah suatu istilah yang asing yang dislogankan buat mahasiswa-mahasiswa di Malaysia. Mahasiswa kini dilabel sebagai golongan intelek yang perlu menggalas tanggungjawab membina, membangunkan, memimpin dan mewarnai masyarakat, ekonomi dan politik negara dengan corak-corak keintelektualan mereka.


Mahasiswa Islam juga tidak ketinggalan dalam menerajui arus kepimpinan ini. Golongan ini sepatutnya diberi lebih ruang untuk mengemukakan idea dan mempertahankan agama di atas prinsip-prinsip Islam yang suci. Mereka seharusnya bersatu-padu dalam memberikan respon dan pendapat serta bijak dalam mengambil peluang dalam usaha untuk mendaulatkan Islam. Malangnya, mahasiswa di kolej-kolej Islam kini dilabel sebagai jaguh kampung yang hanya memartabatkan Islam di tempat mereka sahaja.


Tuntas, di atas kesedaran akan peri-penting mahasiswa-mahasiswa di bawah naungan Institut Pengajian Tinggi Islam Malaysia (IPTIM) ini perlu bersatu demi membawa dakwah Islam, maka Majlis Perwakilan Mahasiswa INSANIAH dengan sokongan pimpinan mahasiswa dari kampus-kampus IPTIM yang lain, mencadangkan penubuhan Gabungan Mahasiswa IPTIM Malaysia (GAMIM) yang berfungsi sebagai wadah perjuangan mahasiswa di kolej-kolej universiti Islam IPTIM. Konsep gabungan ini sebenarnya telah dibentuk di universiti-universiti IPTA yang kini dikenali sebagai Majlis Perwakilan Mahasiswa Nasional (MPMN).